Johan Fyrberg

Generalsekreterare, Svenska Ridsportförbundet

Johan Fyrberg är generalsekreterare för Svenska Ridsportförbundet. Medan svensk föreningsidrott generellt når fler pojkar, sticker ridsporten ut genom att framför allt locka flickor. Ridsporten är också vana att ge unga en plats att vara även utanför träningarna, då stallet ofta blir en form av fritidsgård. Man har också en lång tradition av att arbeta med ungas ledarskap, då unga finns med i ridsportens samtliga beslutsorgan vilket är unikt inom svensk idrott.

Johan Fyrberg var tidigare generalsekreterare för Svenska Gymnastikförbundet och har som avdelningschef arbetat med värdegrunds- och trygghetsfrågor på RF/SISU.

På Forum Jämställdhet medverkar Johan Fyrberg i seminariet Jämställd idrott – en nyckel i det förebyggande arbetet.

Foto: Mattias Burling