Jonas trolle

Chef, Center mot våldsbejakande extremism

Jonas Trolle är chef för Center mot våldsbejakande extremism sedan 2018. Chefen för centret utses av Regeringen och Jonas förordnande löper ut i augusti 2025. Jonas har en bakgrund som polis. I över 20 år arbetade han i olika funktioner med början som ordningspolis. 

Han har därefter varit utredare, polisiär förundersökningsledare, spaningschef och bitr. lokalpolisområdeschef. Han har även varit stabstjänstgörande på Justitiedepartementet under ett år. Sedan 2022 är Jonas utsedd som särskild utredare av Regeringen att leda Skolsäkerhetsutredningen.

På Forum Jämställdhet medverkar Jonas Trolle i seminariet Varför lockas unga män av Andrew Tate?.

Foto: –