Maja Herstad

Doktorand sociologi, Karlstads Universitet

Maja Herstad är doktorand och lärare på Karlstads Universitet, där hon bland annat undervisar och forskar på förändringsarbete i organisationer med fokus på jämställdhet. Tidigare har Maja framförallt arbetat med jämställdhetsintegrering i internationellt utvecklingssamarbete för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, samt för Sonke Gender Justice Network i Sydafrika.

Maja Herstads doktorandprojekt sätter fokus på känslor som viktiga komponenter i jämställdhetsarbete i organisationer. Vilka känslor är högt värderade eller vanligt förekommande i arbetet? På vilka sätt relaterar känslor till återkommande moment i jämställdhetsarbetet, maktrelationer och organisationskontext? Hur påverkar känslor rörelse mot förändring?

På Forum Jämställdhet medverkar Maja Herstad i seminariet Få hela organisationen med på jämställdhetståget.