Maja Lundqvist

Utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Maja Lundqvist arbetar som utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Hon har särskilt fokus på frågor om sexuella trakasserier och våld, i arbetslivet generellt och specifikt i akademin.

De senaste åren har hon, tillsammans med kollegor, publicerat rapporter, forskningsöversikter och vetenskapliga artiklar på ämnet. 2023 publicerades antologin Re-imagining Sexual Harassment: Perspectives from the Nordic Region där Maja är en av tre redaktörer.

På Forum Jämställdhet medverkar Maja Lundqvist i seminariet Vad säger forskningen om sexuella trakasserier?

Foto: Natalie Greppi