Maria Högkvist

Projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner

Maria Högkvist är projektledare för SKR:s pilotprojekt som tar fram kunskap och metoder för en mer Jämställd socialtjänst. Maria är statsvetare och har en bred erfarenhet av jämställdhetsintegrering i offentlig förvaltning genom sina anställningar på SKR, Regeringskansliet, i kommun och i region.

Hon har bland annat arbetat med att stärka jämställdhetsperspektivet inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS Dalarna), jämställdhetsintegrerat styrningen i Hedemora kommun och jobbat med att utveckla biståndet och den feministiska utrikespolitiken på Utrikesdepartementet. Maria brinner för samverkan och innovativa lösningar som ger effekt i vardagen för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Maria bor i Smedjebacken i Dalarna.  

På Forum Jämställdhet medverkar Maria Högkvist i seminariet Med öppna ögon – en socialtjänst för jämställdhet.

Foto: SKR