Marie Morin

Platschef, Stora Enso Skoghalls Bruk

Marie Morin är platschef på Stora Enso Skoghalls Bruk som är en modern producent av kartong i världsklass för krävande konsumentförpacknings- och tryckbehov. Var sjätte vätskeförpackning i kartong i hela världen börjar sin resa på Skoghalls bruk. 

Stora Enso är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. För att lyckas med detta behövs mångfald på arbetsplatsen för att få in fler idéer och perspektiv.

Marie Morin har i hela sitt yrkesliv arbetat inom skogsindustrin och verkar för en mer inkluderande och jämställd arbetsplats. Marie Morin leder jämställdhetskommittén på Skoghalls Bruk där hon tillsammans med sin ledningsgrupp driver på för en inkluderande kultur för att öka andelen kvinnor på bruket.

På Forum Jämställdhet medverkar Marie Morin i seminariet Få hela organisationen med på jämställdhetståget.

Foto: –