Markus Antonsson

Gruppchef och projektledare IGOR, Polismyndigheten

Markus Antonsson är polisinspektör och har arbetat som polis i 20 år. Under många år har han arbetat med och mot våld i nära relationer. Innan han utvecklade och blev projektledare för IGOR arbetade han som chef för utredningar våld i nära relationer. Därifrån kommer engagemanget till att förbättra arbetet och projektets grundidé. Från början av 2020 har Markus lett och jobbat med IGOR-projektet. 

IGOR står för ”I gemensam organisation mot relationsvåld”, och innebär en riktad operativ grupp innehållande poliser och socialsekreterare som jobbar förebyggande och återfallsförebyggande i syfte att stoppa mäns våld mot kvinnor. I korthet innebär det att erbjuda ett utökat stöd till våldsutsatta kvinnor samtidigt som olika åtgärder och insatser riktas mot våldsutövarna.

På Forum Jämställdhet delar Markus Antonsson med sig av goda exempel på jämställdhetsresultat i passet Motverka mäns våld mot kvinnor.

Foto: Polismyndigheten