Reem Alsalem

FN:s särskilda rapportör för mäns våld mot kvinnor och män

Reem Alsalem är FN:s särskilda rapportör för mäns våld mot kvinnor och flickor sedan augusti 2021. Hon är oberoende rådgivare i humanitära insatser. Reem Alsalem har arbetat för UNHCR i 13 länder och verkat som rådgivare för flera av FN:s organ och program, som exempelvis UN Women, OHCHR och UNICEF.

Hon har en masterexamen i internationella relationer från American University in Cairo, Egypten (2001) och en masterexamen i mänskliga rättigheter från University of Oxford, Storbritannien och Nordirland (2003).

På Forum Jämställdhet intervjuas Reem Alsalem i Rekommendationer från FN:s rapportör för mäns våld mot kvinnor.