Rúna í Baianstovu

Doktor socialt arbete, Örebro universitet

Rúna í Baianstovu är socionom och doktor i socialt arbete vid Örebro universitet. Hon var verksam som flykting- och integrationssekreterare i Vivalla i Örebro från 1989–1999.

Bland Rúnas senaste arbeten finns avhandlingen Mångfald som demokratins utmaning, boken Heder. Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete (Studentlitteratur 2017), storstädernas kartläggning Heder och samhälle (Örebro universitet 2019) och rapporten Segregation, hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck.

I sin nuvarande forskning utvecklar hon kunskap om förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån frågan under vilka förhållanden hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck uppstår, upprätthålls eller försvagas. Hon forskar också om det sociala arbetets grundläggande villkor, socialsekreterares etablering i yrket samt demokratisk kommunikation som förutsättning för inklusion och integration.

På Forum Jämställdhet medverkar Rúna í Baianstovu i seminariet Segregation göder hedersförtryck.

Foto: Jesper Mattsson