Saga Brodersen

 Styrelseledamot, Inte Din Hora

Saga Brodersen är själv överlevare av kommersiell sexuell exploatering och arbetar idag för att bekämpa all form av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Hon är bland annat samordnare för nordens största överlevarnätverk vid namn Inte Din Hora. Idag är hon expert och sakkunnig hos ChildX samt är en av medgrundarna till projektet Beyond Survivors, som är ChildX:s internationella överlevarkluster.

På Forum Jämställdhet medverkar Saga Brodersen i brandtalsserien Historien visar vägen.

Foto: Hilda Forsell