Samuel Alteborg

Vd, Cramo

Samuel Alteborg är vd för Cramo – Sveriges största maskinuthyrningsföretag. Han har en examen i industriell ekonomi från Linköpings universitet och lång erfarenhet från strategi och verksamhetsutveckling inom bl.a. Scaniasfären såväl som McKinsey & Company. Som anställd vid Telia Company var han bl.a. vice vd och operativ chef för infrastrukturbolaget Skanova.

Cramo har kommit att bli en av de viktigaste rösterna i debatten om hur byggbranschen kan blir mer hållbar, säker och inkluderande.

På Forum Jämställdhet delar Samuel Alteborg i brandtalsserien Jämställdhet för hållbart företagande.

Foto: Jonny Jonasson