Sandra Brömster

Lärare och författare

Sandra Brömster är utvecklingslärare, föreläsare och författare med fokus på jämställdhet och normkritik. Hon har tidigare arbetat som expert på skolans värdegrund och demokratiska uppdrag på Skolverket.

Sandra är aktuell med boken ”Att jämställa klassrum” som beskriver hur lärare kan arbeta för att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra undervisningen. Hon är medförfattare till antologin ”Normkritiska perspektiv i pedagogisk verksamhet” och har tidigare skrivit barnboken ”Tjejer kan också leka med dockor”, en bok för att synliggöra och kritiskt granska könsnormer med yngre barn.

På Forum Jämställdhet delar Sandra Brömster med sig av goda exempel på jämställdhetsresultat i passet Öka Jämställdheten i skolan.

Foto: Marcus Gustafsson