Silvia Kakembo

Byråchef, Arena Opinion

Silvia Kakembo är byråchef på Arena Opinion, pr- och kommunikationsbyrån som riktar sig till ideella organisationer, folkrörelser och företag som vill förbättra samhället. Tidigare har Silvia arbetat som politiskt sakkunnig hos Magdalena Andersson på Finansdepartementet. Dessförinnan jobbade hon som marknadsansvarig och managementkonsult på konsultfirman Centigo. Sitt yrkesliv började hon i just ideella organisationer, bland andra Sveriges Elevkårer och SSU.

På Forum Jämställdhet är Silvia Kakembo konferencier och moderator.

Foto: Charles Ludvig