Ulrika K. Jansson

Kommundirektör, Karlstads kommun

Ulrika K Jansson är kommundirektör i Karlstads kommun och har en bred kommunal erfarenhet, bland annat som Kommundirektör i Enköping och Samhällsbyggnadsdirektör i Örebro. Hon brinner för att driva på en hållbar samhällsutveckling där kommunen tar en aktiv roll tillsammans med näringsliv, akademi, myndigheter, civilsamhället och medborgarna. Det är genom förståelse för varandras roller och uppdrag, gemensamma målbilder och systemförflyttning som vi kan ställa om samhället för att klara våra utmaningar.

På Forum Jämställdhet medverkar Ulrika K Jansson i seminariet Få hela organisationen med på jämställdhetståget.

Foto: Karlstads kommun