Valter Vilkko

Jämställdhetsstrateg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Valter Vilkko är jämställdhetsstrateg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Valters expertis ligger inom områdena fred och säkerhet samt försvar. Han var tidigare jämställdhetssakkunnig på Försvarsmaktens högkvarter och har flerårig erfarenhet inom det civila samhället. Han har arbetat med FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet i ett antal konflikt- och post-konfliktkontexter, bland dem Sydsudan, Libyen och Irak. Idag är hans arbete fokuserat på samhällsskydd och beredskap nationellt.

Valter har under en längre tid anlitats av flera aktörer inom sitt område, i rollen som jämställdhetscoach för högre chefer inom Försvarsmakten och räddningstjänsten och som sakkunnig i referensgrupper av bland annat Folke Bernadotteakademin och Jämställdhetsmyndigheten. Han har en master i freds- och konfliktkunskap samt en master i journalistik, båda från Uppsala universitet.

På Forum Jämställdhet medverkar Valter i metodverkstaden En jämställd civil beredskap.

Foto: MSB