Anne Boschini

Professor nationalekonomi, Stockholms universitet

Anne Boschini är professor i nationalekonomi vid Institutet för Social Forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Annes forskning fokuserar på genus-specifika skillnader i beteende, utbildning samt arbetsmarknadsutfall. På senare tid har det inneburit forskning om mäns fertilitet, faderskap och inkomstskillnader.

På Forum Jämställdhet medverkar Anne Boschini i seminariet Finans- och penningpolitikens påverkan på jämställdheten.

Foto: Stockholms universitet