Erik Melander

Professor freds- och konfliktforskning , Uppsala universitet

Erik Melander är professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning och föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning vid Uppsala universitet. Hans forskningsintressen inkluderar väpnade konflikters orsaker och dynamik, fredsprocesser och genusperspektiv på organiserat våld.

Ett av hans pågående forskningsprojekt handlar om hur mäns olika manlighetsideal påverkar deras deltagande i politiskt våld i Thailand. År 1996 tjänstgjorde han som fänrik i de svenska fredsbevarande styrkorna i Bosnien-Hercegovina.

På Forum Jämställdhet medverkar Erik Melander i brandtalsserien Jämställdhet, fred och säkerhet.

Foto: Uppsala universitet