Helena Löf 

Utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB)

Helena Löf är genusvetare och statistiker och jobbar med jämställdhetsstatistik på Statistiska centralbyrån (SCB). Hon ansvarar bland annat för publikationen ”På tal om kvinnor och män-lathund om jämställdhet” som innehåller lättillgänglig statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden.

Helena har lång erfarenhet av att hjälpa svenska myndigheter och andra organisationer att använda könsuppdelad statistik och jämställdhetsstatistik i sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Hon har också uppdrag på den internationella arenan, bland annat med att hjälpa statistikbyråer i låg- och medelinkomstländer att utveckla sin jämställdhetsstatistik.

På Forum Jämställdhet medverkar Helena Löf i metodverkstaden Från könsuppdelad statistik till jämställdhetsanalys.

Foto: