Nina Björk

Filosofie doktor litteraturvetenskap, författare och kulturskribent

Nina Björk är filosofie doktor i litteraturvetenskap, författare och kulturskribent, bosatt i Lund. Hon debuterade 1996 med boken ”Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier”.  I september 2024 släpps hennes sjunde bok ”Medan vi lever”. Boken är en intellektuell självhjälpsbok i skrollandets tid som berör ämnen som autenticitet, mening, kärlek och sex, tillit, sanning och att leva i olika åldrar. 

På Forum Jämställdhet medverkar Nina i seminariet Kampen mot objektifiering i en ny tid.

Foto: Stina Nylén