Pär Läkeryd

Vd, Norra skog

Pär Lärkeryd är civilingenjör och hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Han har varit verksam vid ett flertal verkstadsföretag och är idag vd för Norra Skog samt ledamot i ett flertal styrelser.

Norra Skog är en skogsägarförening med ett flertal industrier och 27 000 medlemmar i norra Sverige. Norra Skog har precis som den övriga skogsbranschen en låg väg att vandra för att nå jämställdhet. Pär har dock nått en bit på vägen att göra skogsnäringen mer jämställd genom att göra frågan till en betydande del i det strategiska arbetet.

På Forum Jämställdhet medverkar Pär Lärkeryd i goda exempel-passet Möjligt och lönsamt – företagen i mansdominerade branscher som visar vägen.

Foto: Victor Lundberg