Anna Haupt

Investment Director, Industrifonden och grundare av Hövding

Anna Haupt är en av två grundare till Hövding – airbagcykelhjälmen, som hon startade 2005 och tog från idé till börsnoterat bolag med 400 återförsäljare runt om i Europa och Asien. På Hövding upptäckte och odlade Anna sitt djupa intresse för slutkonsumentens beslutsprocesser. Åren innan Anna började på Industrifonden ägnade hon åt bilbranschen. På Nevs (fd Saab), var hon del av ledningsgruppen och ansvarade för utvecklingen av ett mobilitetssystem av självkörande fordon för stadsmiljöer. En produkt som hon tog från idé till första rullande prototyp med tillhörande app och fleet management system.

Anna har en master i Industridesign från Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. 

På Forum Jämställdhet medverkar Anna i brandtalspasset 19. Ett jämställd näringsliv.

Anna Haupt för Industrifonden. Foto: Margareta Bloom Sandebäck