Anna Heide

Affärsutvecklingschef, Fastighets AB Trianon

Anna Heide är affärsutvecklingschef i det privatägda börsnoterade fastighetsbolaget Trianon i Malmö, där hon är ansvarig för bostads- och kommersiell uthyrning, nyproduktion, Rosengårds centrum och hållbarhetsfrågor med speciell inriktning på social hållbarhet.

Anna sitter också med i många styrelser med inriktning på samhällsstärkande arbete, såsom den kvinnliga fotbollsföreningens FC-Rosengård, stiftelsen Momentum för barn- och ungas uppväxtvillkor i Rosengård, Lindängen och Hermodsdal, Östra Grevie Folkhögskola m.fl.

Anna har tidigare varit fastighetschef och CSR-chef i det kommunala bostadsbolaget MKB i Malmö och har i över 20 år arbetat med frågor inom stads- och samhällsutveckling samt frågor som berör jämlikhet och social hållbarhet.

Anna är en ofta anlitad talare, föreläsare samt deltar ofta i paneldiskussioner kring frågor som rör stadsutveckling, samhällsutveckling, jämlikhetsfrågor, särskilt utsatta områden och social hållbarhet.

På Forum Jämställdhet medverkar Anna i seminariet 2. Fördjupning: Jämställd ekonomi.

Foto: Pernilla Westberg