Åsa Trotzig


Analytiker inom jämställdhet, Försäkringskassan

Åsa Trotzig är analytiker och sedan drygt 15 år tillbaka specialiserad på jämställdhetsintegrering i offentlig verksamhet. Åsa är statsvetare och arbetar sedan 2015 på Försäkringskassan. Där har hon bland annat arbetat med frågor som rör jämställt uttag av föräldraförsäkringen, mäns våld mot kvinnor och osakliga könsskillnader i handläggningen.

På Forum Jämställdhet medverkar Åsa i seminariet 36. Vägskäl i svensk föräldraförsäkring? – Jämställt föräldraskap i ett nordiskt perspektiv.