Beatrice Nordling

Sakkunnig ekonomi, Sveriges Kvinnoorganisationer & konsult, Forum Jämställdhet

Beatrice Nordling är sakkunnig i ekonomi på Sveriges Kvinnoorganisationer, en paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Där driver hon arbetet för feministisk ekonomi framåt, med målet om att våra ekonomiska modeller ska stödja en jämställd och hållbar utveckling. Beatrice utbildar och utvecklar verksamheter inom jämställd och hållbar verksamhets- och affärsutveckling och leder en tankesmedja för feministisk ekonomi. Hon är även konsult på Forum Jämställdhet.

Beatrice har gedigen erfarenhet av att arbeta med innovationsledning, nationalekonomiska analyser och utveckling av nya ekonomiska kalkyler som förenar affärs- och samhällsnytta på bland annat Svenska Bostäder och Uppsalahem AB.

På Forum Jämställdhet medverkar Beatrice i metodverkstaden 40. Att leda förändringsarbete från start till mål i motvind.