Dalia Leinarte

Författare och ledamot i FN:s kvinnorättskommitté

Dalia Leinarte är historiker, författare och ledamot i FN:s kommitté för avskaffandet av diskriminering av kvinnor (CEDAW) där hon tidigare varit ordförande. Hon har också lett den arbetsgrupp som tog fram kommitténs rekommendationer rörande kvinnors och flickors rättigheter i samband med global migration.

Leinarte är professor vid Vytautas Magnus University i Kaunas, Litauen. Hon var tidigare verksam vid Vilnius University där hon i nästan 20 år var ordförande för det genusvetenskapliga centret. Hon har tagit emot prestigefyllda akademiska utmärkelser, så som stipendier från Fulbright och American Association of University Women.

Dalia har utsetts till en av världens 100 mest inflytelserika personer vad gäller jämställdhetspolitik. Hennes böcker handlar bland annat om jämställdhet, familjerelationer och kvinnors historia under sovjettiden.

På Forum Jämställdhet medverkar Dalia i seminariet 17. Migration och prostitution – hur hänger det ihop?

Foto: https://dalialeinarte.com/