Eberhard Stüber

Jurist och löneexpert

Eberhard Stüber är jurist och har senast arbetat som senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Han har publicerat ett tiotal artiklar på temat kvinnors och mäns löner och är medförfattare till Diskrimineringslagen, en kommentar. Eberhard var redaktör för Nätverket jämställda löners webbplats njl.nu som tillgängliggör artiklar, rapporter, forskning och rättspraxis om kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor åren 2005-2022. Eberhard har även tidigare arbetat med tillsyn över lönekartläggningsbestämmelserna på Jämställdhetsombudsmannen.

På Forum Jämställdhet 2023 medverkar Eberhard i brandtalspasset Tid för jämställdhet. Han utgår ifrån sin pm Likvärdigt arbete – jämställdhetens blinda fläck.