Fredrik Bondestam

Föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs Universitet

” Fredrik Bondestam är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Han har en doktorsexamen i sociologi med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering i den akademiska världen. Hans forskningsfokus är särskilt högre utbildning i olika avseenden, främst organisationsförändring, feministisk pedagogik, sexuella trakasserier, genusbaserat våld, samt jämställdhetsintegrering i teori och praktik.
Fredrik har lång erfarenhet från olika expertuppdrag om jämställdhet, genus, forskning och högskolepolitik. För närvarande är han involverad i flera nationella och EU-finansierade forskningsprojekt om genusbaserat våld och sexuella trakasserier.

På Forum Jämställdhet medverkar Fredrik i passet 15. Få koll på jämställdhetsfältet.

Foto: Oskar Henriksson