Fredrik Hillelson

VD och grundare, Novare

Fredrik Hillelson är VD och grundare av rekryteringsföretaget Novare, och är en av Sveriges mest erfarna och efterfrågade chefsrekryterare. Fredrik har ett stort samhällsintresse och engagemang som visas bland annat genom initiativet Beredskapslyftet, som han är medgrundare till.

Sedan tidigare har han erfarenheter från Investor AB, 3 Sverige, Accenture och Scania. Han har en kandidatexamen i personal- och arbetsrättsvetenskap från Stockholms universitet samt en officersexamen från Marinens officershögskola.

På Forum Jämställdhet medverkar Fredrik i brandtalspasset 19. Ett jämställt näringsliv.

Foto: Raphael Stecksén