Gertrud Åström

Senior jämställdhetsexpert

Gertrud Åström har länge arbetat med statliga utredningar, organisationsstudier och metodutveckling där hon påvisat hur ojämställdhet upprätthålls och kan brytas. 2004 utsågs hon till regeringens jämställdhetspolitiska utredare för SOU ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”.

Hon har varit generalsekreterare och VD för Ordfront och driver företaget Hela HUT AB. 2014 blev hon årets yrkeskvinna. 2009-2015 var hon ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer (dåvarande Sveriges Kvinnolobby). Gertrud har utvecklat metoderna 3R och jämtegrering som kartlägger hur makten i en organisation är fördelad mellan kvinnor och män och hur kön påverkar verksamhetens utformning och organisering.

På Forum Jämställdhet medverkar Gertrud i brandtalspasset 25. Tid för jämställdhet.