Ingvar Nilsson

Nationalekonom

Ingvar Nilsson är nationalekonom som i mer än 40 år arbetat med utanförskapets ekonomi. De senaste tio åren har Ingvar fokuserat på utsatta stadsdelar och våldet i dessa. Han har också haft fokus på olika former av våld, missbruk, hedersvåld, psykisk ohälsa med mera. Ingvar har medverkat i och studerat fler än hundra olika projekt inom det här fältet och skrivit ett stort antal rapporter och böcker.

Mer information tillkommer.