Jesper Fundberg

Lektor vid polisprogrammet och maskulinitetsforskare, Malmö högskola

Jesper Fundberg är forskare, universitetslärare och föreläsare med fokus på maskulinitet. Han har arbetat med problematisk maskulinitet inom idrottsrörelsen och akademin men också utbildat chefer inom privat och offentlig sektor. För närvarande arbetar Jesper främst med kön och makt inom polisutbildningen och vid Polismyndigheten.

På Forum Jämställdhet medverkar Jesper i seminariet 32. Att arbeta med jämställdhet i hypermaskulina miljöer.