Johan Lindholm

Förbundsordförande, Byggnads

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en ödesfråga för hela byggbranschens framtid, menar Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm. Han menar att det i grunden handlar om fackliga värderingar och att stå upp för människors lika värde. Johans mål är att få bort machoattityder och unkna värderingar som stänger ute människor från arbetsplatser.

På Forum Jämställdhet medverkar Johan i seminariet 32. Att arbeta med jämställdhet i hypermaskulina miljöer.

Foto: Terese Perman