Lena Smidfelt Rosqvist

VD, Trivector Traffic

Lena Smidfelt Rosqvist är idag VD för Trivector Traffic som sedan snart 35 år enbart tar uppdrag för ett mer hållbart transportsystem. Med utgångspunkt i sin avhandling om kopplingen mellan trafikplanering och utsläpp har intresset för våra resvanor och social hållbarhet utvecklats med speciellt fokus på jämställdhet och dess betydelse för ett hållbart transportsystem.

Lena är ofta inbjuden till expertpaneler samt som skribent och föreläsare. Var 2006-08 programchef för forskningsprogrammet TransportMistra som tvärvetenskapligt utvecklade råd för beslutsfattande gällande hållbara transporter. Hon var under 2010-15 ordförande i Nätverket för jämställdhet i transportsektorn och är bland annat medlem i Global Utmanings Klimatråd och Svenska stadskärnors forskningsråd.

Lena Smidfelt Rosqvist tilldelades 2014 Trafiktekniska föreningens Trafikpris både för hennes arbete för att få ett forskningscentrum för kollektivtrafik till Skåne och för hennes engagemang och driv för jämställdhet i vår tekniska bransch.

På Forum Jämställdhet medverkar Lena i seminariet 2. Fördjupning: Jämställd ekonomi.

Foto: Nicklas Rudfell