Lotta Borg Skoglund

Överläkare och docent i Psykiatri

Lotta Borg Skoglund är överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri. Hon är docent vid Uppsala universitet och disputerade 2015 på Karolinska institutet med en avhandling om adhd och beroendetillstånd. Idag delar Lotta sin tid mellan kliniskt arbete, utbildning och forskning. Visionen är att bidra till nästa generations moderna evidensbaserade psykiatri och att tillsammans med sin tvärvetenskapliga forskargrupp bygga en internationell forskningsplattform kring hormonella faktorers betydelse för flickors och kvinnors psykiska hälsa.

Lotta har en lång klinisk bakgrund inom beroende och neuropsykiatri från bland annat Maria Ungdom och Beroendecentrum i Stockholm och är grundare av Smart Psykiatri, en högspecialiserad vårdgivare för bred psykiatrisk utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna.

Lotta brinner för kunskapshöjande insatser i samhället och hon är en flitigt anlitad föreläsare och samhällsdebattör i media, där hon driver frågor kring adhd och patientinflytande. Hon är författare av fyra populärvetenskapliga böcker om neuropsykiatri, beroende, föräldraskap och könsskillnader i psykiatri, bland andra ADHD- Från duktig flicka till utbränd kvinna, 2020.

Lotta har flera förtroendeuppdrag inom viktiga samhällsorgan, är anlitad som expert i nationella arbetsgrupper för regionala och nationella riktlinjer och har även internationella uppdrag som bland annat föreläsare.

På Forum Jämställdhet medverkar Lotta i brandtalspasset 31. Jämställd hälsa.

Foto: Magnus Selander