Malin Ragnegård


Förbundsordförande, Kommunal

Malin Ragnegård är sedan november 2021 förbundsordförande i Kommunal som organiserar en halv miljon medlemmar inom kommuner, regioner och privat sektor. Bland dem undersköterskor och barnskötare, som är starkt kvinnodominerade yrken. Många av dem lever i en kraftigt underfinansierad och kroniskt underbemannad yrkesvardag.

Om den fackliga kampen för jämställdhet säger Malin: ”Jag blir otroligt provocerad av att kvinnor får använda så mycket av sin tid och kraft åt att kämpa för det som är självklart på manliga arbetsplatser. Att få jobba heltid med ett schysst schema, att ha tillräckligt med kollegor, eller rätt till fria arbetsskor.”

På Forum Jämställdhet medverkar Malin i brandtalspasset 25. Tid för jämställdhet och i seminariet 37. Politikers ansvar för välfärdens arbetsmiljö.

Foto/Copyright: Sören Andersson