Martin Grander

Biträdande lektor urbana studier, Malmö universitet

Martin Grander är forskare vid Malmö universitet och föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd. Martin har lång erfarenhet av forskning och undervisning kring sociala aspekter av bostadsförsörjning, segregation, stadsutveckling och samhällsplanering. Han har länge intresserat sig för ojämlikhet på bostadsmarknaden och det offentligas – inte minst de allmännyttiga bostadsföretagens – roll i att motverka sådana ojämlikheter. Han har bland annat studerat inträdeskraven på den hyrda bostadsmarknaden utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

På Forum Jämställdhet medverkar Martin i 23. Bryt bostadssegregationen med ett jämställdhetsperspektiv.

Foto: Nille Leander