Olga Persson


Förbundsordförande, Unizon

Olga Persson är förbundsordförande för Unizon. Hon är statsvetare och har ägnat större delen av sitt liv åt att arbeta inom kvinnojoursrörelsen för ett jämställt samhälle fritt från våld. Med sin gedigna kunskap och mångåriga erfarenhet är Olga Persson en av de främsta experterna i arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Sverige. Hon har lång erfarenhet från den ideella sektorn och har även varit utredningssekreterare på Regeringskansliet.

Olga Persson tilldelades 2021 Anna Lindhs minnespris och Fredrika Bremer-förbundets BRA-pris för sitt mångåriga arbete för flickors och kvinnors rätt att leva sina liv fria från mäns och killars våld. Sommaren 2021 var Olga Persson värd för Sommar i P1.

Unizon samlar 140 idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.  Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. År 2021 hade Unizons jourer 187 000 stödkontakter, med framförallt kvinnor och tjejer.

På Forum Jämställdhet medverkar Olga i seminariet 9. Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor – En jämförelse av kvinnofridsarbetet i Norden.

Foto: Unizon