Patrik Åkesson

Samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Skåne

Patrik Åkesson är samhällsbyggnadsdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne. Det innebär att han är avdelningschef för ett brett verksamhetsområde, vilket inkluderar mänskliga rättigheter och jämställdhet, folkhälsa och trygghet, samhällsetablering och integration, samhällsskydd och krisberedskap, samhällsplanering, kulturmiljö och regional tillväxt.  Han har drygt 25 års erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning och har arbetet med både utvecklings- och ledningsfrågor. Han har bland annat arbetat vid Uppsala universitet, Regeringskansliet och Kompetensrådet för utveckling i staten samt varit yrkesofficer i Försvarsmakten.

Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i Skåne utifrån de förutsättningar och behov som finns i länet. Genom länsstrategin Ett jämställt Skåne har Länsstyrelsen initierat bred samverkan för jämställdhet med 120 andra aktörer i Skåne, vilket involverat kommuner, myndigheter, företag och civilsamhälle.

Flera jämställdhetspolitiska frågor har utvecklats och prioriterats under Samhällsbyggnadsavdelningen och dess verksamhetsområden. Det har till exempel handlat om arbetsgivarens roll för ett jämställt föräldraskap, stöd till kommuner för barns trygga och goda uppväxtvillkor, jämställdhet i krisberedskap, etablering av ett kompetenscenter för hedersrelaterat våld och steg framåt i det våldsförebyggande arbetet.

På Forum Jämställdhet medverkar Patrik i invigningen.