Sofia Lundberg

Professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Sofia Lundberg är rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet och professor i nationalekonomi. Hennes forskning är i huvudsak tillämpad i mikroekonomi och specifikt marknaders funktionssätt. Inom ramen för detta har hon analyserat kreditrisker, konsumenters beteenden på dagligvarumarknaden och efterfrågan (priselasticitet och fördelningsfrågor) och offentlig upphandling. Arbetet med offentlig upphandling sträcker sig från teoretisk till empirisk, tillämpad forskning och frågor som den offentliga upphandlingen som miljöpolitiskt styrmedel, design, effekter på kvalitet, utvärderingsmodeller, anbudsgivarnas beteenden, leverantörsval och konkurrenseffekter.

Hon var ordförande i SNS konjunkturråd 2022 och författade tillsammans med Malin Arve, Mats Bergman och Lars Henrikson rapporten, Offentlig upphandling, i gränslandet mellan ekonomi och juridik.

På Forum Jämställdhet medverkar Sofia i passet Upphandling för jämställd stadsutveckling.