Tatiana Kotlyarenko

Antitrafficking-rådgivare, Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR)

Tatiana Kotlyarenko är sedan 2016 rådgivare till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, i människohandelsärenden. Hon har bland annat arbetat med att ta fram en handbok med åtgärder för att skydda personer som är utsatta för människohandel under Covid 19-pandemin.

Under den pågående konflikten i Ukraina, som särskilt påverkar kvinnor och barn, har Tatiana arbetat med att göra snabba utvärderingar och ge rekommendationer till länder kring hur handel med ukrainska kvinnor och barn kan förebyggas och hanteras. Hon var expertvittne i den amerikanska kongressens utfrågning om ukrainska människohandelsflyktingar och har personligen engagerat sig i att evakuera utsatta kvinnor och barn från Ukraina och Afghanistan.

Kotlyarenko är grundare av och leder organisationen Enslavement Prevention Alliance i Ghana som bland annat räddat ett stort antal flickor från barnbordeller. Hon har en masterexamen i mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling och hennes uppsats fokuserade på utbuds- och efterfrågedynamik i den ryska sexhandeln.

På Forum Jämställdhet medverkar Tatiana i seminariet 17. Migration och prostitution – hur hänger det ihop?