Therese Svanström


Ordförande, TCO

Therese Svanström är ordförande för TCO som är en partipolitiskt obunden centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar. TCO arbetar för ett hållbart och jämställt arbetsliv där både kvinnor och män har samma självklara rätt och möjlighet till bra lön, utveckling och karriär. Jämställdhetsfrågan genomsyrar alla politikområden som TCO arbetar med, från arbetsmiljö och trygghetssystem till EU-politik och skattefrågor.

På Forum Jämställdhet medverkar Therese i seminariet 36. Vägskäl i svensk föräldraförsäkring? – Jämställt föräldraskap i ett nordiskt perspektiv.

Foto: TCO