Zainab Jones

Sjuksköterska och utbildningsansvarig på Kompetenscentrum, Malmö stad

Zainab Jones arbetar med utbildning av vårdpersonal om melaninrik hud. Sedan Zainab blev utbildningsansvarig har hon sett till att undervisningen nu även inbegriper hur olika hudförändringar och åkommor ser ut på melaninrik hud, i syfte att stärka vårt arbete för jämlik och patientsäker vård. Hennes arbete belyser mekanismerna bakom den strukturella rasismen inom svensk hälso- och sjukvård.

Som ett led för att stärka vården har Zainab bland annat tagit initiativ till att köpa in Sveriges första vårddockor i olika hudfärger till vårdutbildningarna inom Malmö stad. Hon har uppdaterat Malmö stads journalsystem och är involverad i arbetet med att förändra Region Skånes journalsystem. Zainab är medförfattare i den nationella Vårdhandboken där hon belyser melaninrik hud under kategorin hudbedömning. Vårdhandboken används förutom av vårdpersonalen även i vårdutbildningar både på universitet och gymnasier.

På Forum Jämställdhet medverkar Zainab i brandtalspasset 10. Antirasistisk feminism.