Metodverkstad & Goda exempel

15. Hur jämställt är Sverige – en lägesbild och vägen framåt 15. Hur jämställt är Sverige – en lägesbild och vägen framåt
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

Paus
-
forumjam_adm forumjam_adm

16. Utfrågning av jämställdhetsministern – ska Sverige fortsätta vara bäst på jämställdhet?  16. Utfrågning av jämställdhetsministern – ska Sverige fortsätta vara bäst på jämställdhet? 
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

⛾Fika
-
forumjam_adm forumjam_adm

21. En jämställd civil beredskap 21. En jämställd civil beredskap
-
Metodverkstad
forumjam_adm forumjam_adm

26. Pojkar i hederskontext – stöd, skydd och prevention 26. Pojkar i hederskontext – stöd, skydd och prevention
-
Metodverkstad
forumjam_adm forumjam_adm

🍽 Lunch
-
forumjam_adm forumjam_adm

32. Motverka och hantera konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor 32. Motverka och hantera konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor
-
Goda exempel
forumjam_adm forumjam_adm

Paus
-
forumjam_adm forumjam_adm

34. Avslutning 34. Avslutning
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm