Seminarium

15. Hur jämställt är Sverige – en lägesbild och vägen framåt 15. Hur jämställt är Sverige – en lägesbild och vägen framåt
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

Paus
-
forumjam_adm forumjam_adm

16. Utfrågning av jämställdhetsministern – ska Sverige fortsätta vara bäst på jämställdhet?  16. Utfrågning av jämställdhetsministern – ska Sverige fortsätta vara bäst på jämställdhet? 
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

⛾Fika
-
forumjam_adm forumjam_adm

17. Vad säger forskningen om sexuella trakasserier? 17. Vad säger forskningen om sexuella trakasserier?
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

23. Kortare arbetstid för hållbart liv? 23. Kortare arbetstid för hållbart liv?
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

🍽 Lunch
-
forumjam_adm forumjam_adm

29. Jämställd idrott – en nyckel i det förebyggande arbetet 29. Jämställd idrott – en nyckel i det förebyggande arbetet
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

Paus
-
forumjam_adm forumjam_adm

34. Avslutning 34. Avslutning
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm