Seminarium

15. Hur jämställt är Sverige – en lägesbild och vägen framåt 15. Hur jämställt är Sverige – en lägesbild och vägen framåt
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

Paus
-
forumjam_adm forumjam_adm

16. Utfrågning av jämställdhetsministern – ska Sverige fortsätta vara bäst på jämställdhet?  16. Utfrågning av jämställdhetsministern – ska Sverige fortsätta vara bäst på jämställdhet? 
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

⛾Fika
-
forumjam_adm forumjam_adm

18. Segregation göder hedersförtryck 18. Segregation göder hedersförtryck
-
Seminarium
forumjam_adm forumjam_adm

19. Gängvåldet inifrån – en systers perspektiv 19. Gängvåldet inifrån – en systers perspektiv
-
Seminarium
forumjam_adm forumjam_adm

24. Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor – nordisk jämförelse och Sveriges väg framåt 24. Utförsäljningen av våldsutsatta kvinnor – nordisk jämförelse och Sveriges väg framåt
-
Partnerseminarium
forumjam_adm forumjam_adm

🍽 Lunch
-
forumjam_adm forumjam_adm

30. Utjämna skillnaderna mellan kvinnors och mäns arbetsvillkor 30. Utjämna skillnaderna mellan kvinnors och mäns arbetsvillkor
-
Partnerseminarium
forumjam_adm forumjam_adm

Paus
-
forumjam_adm forumjam_adm

34. Avslutning 34. Avslutning
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm