Metodverkstad

1. Invigning 1. Invigning
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

2. Få hela organisationen med på jämställdhetståget  2. Få hela organisationen med på jämställdhetståget 
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

🍽 Lunch
-
forumjam_adm forumjam_adm

7. Mäns delaktighet och ansvar för att främja jämställdhet 7. Mäns delaktighet och ansvar för att främja jämställdhet
-
Metodverkstad
forumjam_adm forumjam_adm

Paus
-
forumjam_adm forumjam_adm

12. Jämställdhet i individbaserad systematisk uppföljning, ISU 12. Jämställdhet i individbaserad systematisk uppföljning, ISU
-
Metodverkstad
forumjam_adm forumjam_adm

⛾Fika
-
forumjam_adm forumjam_adm

13. Internationell utblick med FN:s rapportör för mäns våld mot kvinnor 13. Internationell utblick med FN:s rapportör för mäns våld mot kvinnor
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

13. Internationell utblick med FN:s rapportör för mäns våld mot kvinnor 13. Internationell utblick med FN:s rapportör för mäns våld mot kvinnor
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

13. Internationell utblick med FN:s rapportör för mäns våld mot kvinnor 13. Internationell utblick med FN:s rapportör för mäns våld mot kvinnor
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

13. Internationell utblick med FN:s rapportör för mäns våld mot kvinnor 13. Internationell utblick med FN:s rapportör för mäns våld mot kvinnor
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

14. Varför lockas unga män av Andrew Tate? 14. Varför lockas unga män av Andrew Tate?
-
Plenumpass
forumjam_adm forumjam_adm

Mingel, middag och prisutdelning Mingel, middag och prisutdelning
-
Separat anmälan
forumjam_adm forumjam_adm