33. Att arbeta med jämställdhet i hypermaskulina miljöer 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Organisationer som domineras och styrs av män präglas ofta av kulturer som uppmuntrar konkurrens och risktagande, men också av stark gemenskap och lojalitet. Dragen till spets kan normerna leda till att våld romantiseras och sexuella trakasserier trivialiseras. Vad krävs för att bedriva jämställdhetsarbete i hypermaskulina miljöer? Och vem i organisationen har ansvar och makt att förändra rådande ordning? Kan samma mekanismer även hittas i kriminella gäng? Vilka likheter och skillnader finns?  

MEDVERKANDE:
Nicolas Lunabba, författare och verksamhetsansvarig, Helamalmö
Jesper Fundberg, lektor vid polisprogrammet och maskulinitetsforskare, Malmö högskola
Maria Andersson, författare och entreprenör, Orange Day MC
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads

Fler medverkande tillkommer


Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Seminarium
forumjam_adm forumjam_adm