41. Att leda förändringsarbete från start till mål i motvind

Mål 5 Jämställdhet, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
METODVERKSTAD (föranmälan krävs)

Föranmälan öppnar 16 januari

När vi ska integrera jämställdhet i det systematiska arbetet möter vi ofta olika hinder. Kanske upptäcker vi att styrkedjan inte fungerar fullt ut, kanske saknas jämställdhetskunskap i organisationen eller så bromsas arbetet av brist på tid eller vilja? I det här passet delar vi erfarenheter och strategier för att komma förbi hinder i arbetet för mer jämställda verksamheter. Denna metodverkstad vänder sig till dig som har i uppgift att driva organisationens jämställdhetsarbete.

MEDVERKANDE:
Anna Giotas Sandquist, social hållbarhetschef, Eskilstuna kommun
Beatrice Nordling, konsult, Forum Jämställdhet AB

Event Timeslots (1)

Metodverkstad
-
Metodverkstad
forumjam_adm forumjam_adm