23. Bryt bostadssegregationen med ett jämställdhetsperspektiv 

Mål 10 Minskad ojämlikhet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen
SEMINARIUM

Tillgången på prisrimliga bostäder är liten i många delar av landet, och påverkar kvinnor och män delvis olika. En blandning av bostäder i olika upplåtelseformer som många har råd med är en viktig del i att bryta bostadssegregationen. Hur säkerställer vi att det finns bostäder som kvinnor har råd med? Och hur kan arbetet mot segregation utgå från kvinnors livsvillkor?

MEDVERKANDE:
Martin Grander, biträdande lektor urbana studier, Malmö universitet
Rebecca Rubin, chef för social hållbarhet, Sveafastigheter

Fler medverkande tillkommer.Event Timeslots (1)

Seminarium
-
Seminarium
forumjam_adm forumjam_adm