28. Bryt könssegregerade utbildningsval för att klara kompetensförsörjningen

Mål 4 God utbildning Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
METODVERKSTAD (föranmälan krävs, passet hålls på engelska)

Föranmälan öppnar 16 januari

Den könsuppdelade arbetsmarknaden begränsar människor och är ett hinder för kompetensförsörjning och hållbar ekonomisk utveckling i Norden. Könsstereotypa yrkesval grundläggs redan i skolan och har visat sig vara svåra att bryta. I den här metodverkstaden får du lära dig hur det norska projektet har arbetat för att få barn och unga att välja utbildning och yrkesväg efter intresse istället för kön.

Medverkande
Sara Hope Lygre, rådgivare, Likestillningscentret (Norge) 


Event Timeslots (1)

Metodverkstad
-
Metodverkstad (engelska)
forumjam_adm forumjam_adm